4 คาสิโนในรัฐโอไฮโอมีรายได้เพิ่มขึ้น

JACK Cincinnati Casino

4 คาสิโนในรัฐโอไฮโอมีรายได้เพิ่มขึ้น

คาสิโน 4 แห่งในรัฐโอไฮโอที่แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้หรือผลประกอบการมีกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2018 ตามข้อมูลจากการรายงานข้อมูลของ Ohio Casino Control Commission

Hollywood Casino Toledo มีอัตรารายได้เพิ่มขึ้น 3% มูลค่า 16.7 ล้านเหรียญเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้มียอดรวม 16.2 ล้านเหรียญ และที่ Hollywood Casino Columbus มีรายรับอยู่ที่ 18.4 ล้านเหรียญ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1% จากยอด 18.2 ล้านเหรียญ เมื่อเทียบกับยอดของปีที่ผ่านมา สำหรับคาสิโนทั้งสองแห่งนี้เป็นการดำเนินงานของ Penn National Gaming

สำหรับรายได้ที่มียอดเพิ่มขึ้นเป็นรายเดือนมากที่สุด คือ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 15 ซึ่งที่ JACK Cincinnati Casino ทั้งนี้รายได้ของคาสิโนของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 17.7 ล้านดอลลาร์  ซึ่งเทียบกับ 15.4 ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนสิงหาคมของปีแล้ว

JACK Cleveland Casino

JACK Cleveland Casino มีผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4 % คิดเป็น 17.5 ล้านเหรียญ สำหรับผลประกอบการของปีที่แล้วเป็นเงิน 16.8 ล้านเหรียญ ทั้งนี้รายได้ในช่วงเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 70.3 ล้านดอลลาร์ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.4% ที่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากยอดรวมของรายได้เมื่อปีที่ผ่านมา 66.7 ล้านดอลลาร์

สำหรับรัฐที่มี seven racinos ทั้งนี้มีการดูแลวีดีโอเกมที่รัฐโอไฮโอ จากคณะกรรมการควบคุมรายได้ในเดือนสิงหาคม ในส่วนของงบประมาณรวม มูลค่า 79 ล้านเหรียญ ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซนต์ที่เพิ่มขึ้น 6 % จากงบประมาณในช่วงเดือนสิงหาคมของ ปี 2017 ซึ่งมีรายได้ 74.5 ล้านเหรียญ

ตามการรายงานล่าสุดที่ได้มีการระบุว่าเจ้าของเสียงส่วนใหญ่ของ JACK Entertainment ที่มีความต้องการให้ Dan Gilbert ปลดเขาออกจากการดูแลกิจการ ทั้งนี้ JACK Entertainment ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือแสดงความคิดเห็นถึงรายการเหล่านี้ Dan Gilbert กับการพนันในดีทรอยด์และรัฐแคนตั๊กกี้ในตอนเหนือที่ Turfway Park ซึ่งเป็นเจ้าของ NBA’s Cleveland Cavaliers

Comments

comments

Tagged with: